รับค่าข้อมูลทาง POST & GET กับ Node.js

หลังจากที่บทความแรกปล่อยออกไป ก็อยากจะเขียนบทความ