เริ่มต้นกับ Node.js

ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดเลย (