เริ่มต้นเขียน Test AngularJS ขำๆ แบบรวบรัดทำเป็นเทสผ่าน

สวัสดีครับ ช่วงเริ่มต้นบทความเนี่ยลำบากใจทุกทีไม่