เขียน App บน Window, OSX, Linux ด้วย html กับ javascript

ใช่แล้ว อ่านหัวข้อไม่ผิด แอปบน window, osx หรือ linux เนี่ยสามา