แทนที่รูปด้วย placehold.it

วันนี้ขอนำเสนอเครื่องมือช่วยในการทดสอบรูปนั่นคือ ht